Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

KALİTE BELGELENDİRME MERKEZİ, faaliyetlerine 2004 yılında İstanbul’da İngiltere/Manchester merkezli ISOQAR LTD belgelendirme firmasının Türkiye Ofisi olarak çalışmalarına başlamıştır. Bünyesinde sektörlerinden gelen profesyonel kadrosuyla hızla büyümüş ve 2007 yılı başı itibari ile 4 yabancı belgelendirme kuruluşunun Türkiye Temsilcisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Belgelendirme Merkezi yalnızca belgelendirme hizmeti veren bir kuruluş olarak ilk önce UKAS ve ANAB akreditasyonlu ISOQAR Ltd Türkiye Temsilciliği’ni almış daha sonra merkezi Çin’de olan UCS (www.ucschina.com) belgelendirme kuruluşunun Türkiye temsilciliğini de almıştır.

KBM 13/05/2011 tarihinde TÜRKAK tan 17021 konusunda AB–0072-YS dosya numarası ile 9001 ve 14001 konusunda akredite olmuştur.   http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0072YS.pdf

KBM ISO 17020 konusunda TÜRKAK asansör konusunda son muayene, tam muayene ve periyodik muayeneler konusunda AB–0118-M numarası ile akredite denetimine girmiş ve denetimden başarı ile çıkmıştır. 27/03/2012 tarihinde akreditasyon belgesini almıştır. http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0118M.pdf

  • ISO 17020 Standardına göre TÜRKAK’ tan akredite A tipi Muayene Kuruluşu,
  • ISO 17021 Standardına göre sistem belgelendirme
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

5 KASIM 2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında BELEDİYE sınırları içerisinde yer alan asansör yıllık kontrolünün yapılması, KBM tarafından 3 nüsha halinde düzenlenen muayene raporlarının bir adet BELEDİYE’ ye, 1 adet bina yöneticisine teslim edilmesi işidir.

KBM, şuan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet göstermektedir.

 1,202 total views,  2 views today