Kaldırma ve İletme Ekipmanları

19.04.2021
528

İşletmelerinizde sürekli yükleme altında kullanılan kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi birçok kötü sonuçları engelleyecektir.

KBM; Kaldırma ve İletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde Statik ve Dinamik yük testleri yapmaktadır.

Bu yük testleri işletmenizdeki ekipmanlarınızın kapasitelerine göre daha önce tarafınızdan hazırlanmış yük testleri olabileceği gibi ve talep edilmesi durumunda tarafımızdan önerilecek nitelikte deney yükleri de imal edile bilinmektedir. İşletmenizde bu deney yüklerinin bulunmaması durumunda KBM’den de talep edebilmektesiniz.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanlarının testi, beyan edilen yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testiyle birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

Kaldırma iletme ekipmanları periyodik muayenelerinde, kontrol ve muayene metotları, “28628 sayılı resmî gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde” belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. Kontrol sürecinde ekipmana bağlı olarak periyodik kontrol/muayene formları ve periyodik kontrol/muayene raporları ürün tipine göre oluşturularak muhafaza edilir.

Gerek 28628 sayılı resmî gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gerekse iş kanununa bağlı diğer yönetmeliklerin öngördüğü çalışan sağlığını korumaya dönük en önemli parametrelerden olan kaldırma ekipmanları, kullanım yoğunluklarına bağlı olarak asgari düzeyde yılda bir kez periyodik kontrole tabii tutulması zorunludur. Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu tarafınıza sunulan raporların geçerlilik süreleri Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıl geçerliği bulunmaktadır.

Bu faaliyetler, kaldırma iletme ekipmanları muayene hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, gerçekleştirilmesini, raporlanması ve kontrol edilerek onaylanmasını, Uzman Yönetici ve Mühendis kadrosundan oluşan Elektrik Periyodik Muayene departmanı tarafından itina ile yapılır. Periyodik muayene personelimiz, EKİPNET ve Çalışma Bakanlığı’na kayıtlı, Bakanlık tarafından verilen periyodik kontrol uzmanı yetki numarasına sahip teknik kişilerden oluşmaktadır.

Kaldırma İletme Ekipmanları Muayene Kapsamımız,

  • Vinç
  • Yükleyici Kren
  • Caraskal
  • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
  • Taşıt Kaldırma Donanımı
  • Transpalet
  • Forklift

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Azami Muayene Periyotları ve Standartları

Ekipman Adı .

Kaldırma ve/veya iletme araçları

Kontrol Periyodu (Standartlarda Aksi Belirtilmedikçe)

1 Yıl

Periyodik Kontrol Kriterleri

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482, FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Tüm kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında sizlere 3. Taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan KBM ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.