Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol

Periyodik kontrol, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek ürün güvenirliği gerek piyasa gözetim denetimleri gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlarken bazı muayene, ölçüm & test işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler. İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da 6331 sayılı iş kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik kontrollerin ilgili yönetmelik gereği, her bir ekipmana ait özel muayene & kontrol standartlarına göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İş ekipmanlarının teknik özelliklerine göre muayene & kontrol uygulamalarını icra edecek olan uzman personellerin belirli uzmanlık & ihtisas sahibi olmaları, bu konuyla alakalı tüm temel kriterleri sağlayabilecek nitelikte bir kalifikasyona sahip olmaları gerekmektedir.

KBM Teknik Kontrol ve Belgelendirme olarak, teknik tüm hizmetlerin güvenilirliği, yeterliliğini onaylamak, kurumsallaştırmak amacı maksadıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde A Tipi Muayene Kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Periyodik Kontrol yaptığımız alanlar;

 • Asansörler
  • Elektrikli Asansörler
  • Hidrolik Asansörler
 • Kaldırma ve İletme Makineleri
  • Vinç
  • Caraskal
  • Taşıt Kaldırma Donanımı
  • Traspalet
  • Forklift
  • Yürüyen Merdiven
  • Yürüyen Bant
  • İstif Makinesi
 • Basınçlı Kaplar
  • Endüstriyel Otoklav
  • Basınçlı Hava Tankı
  • Kompresör Hava Tankı
  • Hidrafor/Genleşme Tankı
  • Buhar Jeneratörü
  • Boyler/Akümülasyon Tankı
 • Kazanlar
  • Buhar Kazanı
  • Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
  • Kızgın Yağ Kazanı
  • Kızgın Su Kazanı
 • Elektrik
  • Topraklama Sistemleri
  • Paratoner Sistemleri
  • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri
  • Katodik Koruma
  • Keneratörler

Asansör Periyodik Kontrolü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu muayenenin amacı asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (yöneticiler ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

KBM Belgelendirme TURKAK’dan akredite “A tipi muayene kuruluşu” olarak, asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

Kaldırma ve İletme Makineleri

XXX.

Basınçlı Kaplar

XXX.

Kazanlar

XXX.

Elektriksel

XXX.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.