Elektriksel Ölçümler

19.04.2021
433

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabii tutulması hem çalışan sağlığını hem de üretimde devamlılığı sağlayacaktır.

18565 Sayılı resmî gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır.  Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu sunulan raporların geçerlilik süreleri yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında yönetmelikte belirtildiği gibi bir yıl geçerliği bulunmaktadır.

KBM; İşletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatları, elektrik iç tesisatını, enerji hatlarının, kaçak akım röleleri, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantıların uygunluk test ve gözetimleri ve yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini ve paratoner muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatlarının test ve kontrollerini hassas ve kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.

Bu faaliyetler, elektriksel muayene hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, gerçekleştirilmesini, raporlanması ve kontrol edilerek onaylanmasını, Uzman Yönetici ve Mühendis kadrosundan oluşan Elektrik Periyodik Muayene departmanı tarafından itina ile yapılır. Periyodik muayene personelimiz, EKİPNET ve Çalışma Bakanlığı’ na kayıtlı, Bakanlık tarafından verilen periyodik kontrol uzmanı yetki numarasına sahip teknik kişilerden oluşmaktadır.

Elektrik Periyodik Muayene Kapsamımız;

  • Elektrik Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Kontrolü
  • Elektrik Pano Uygunluk Kontrolü
  • Elektrik İç Tesisat Ölçümü
  • Katodik Koruma Muayenesi

Tüm Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrollerinizin periyodik kontrol uygulamalarında sizlere 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan KBM ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.