Tarafsızlık Taahhüdü

Tarafsızlık Taahhüdü

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

Tarih:16.10.2017

KBM için, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönüyle ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması vazgeçilmezdir.

Bu nedenle KBM yönetimi, belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini tüm denetimi ekibine ve ofis çalışanlarına açıklamış ve anlaşılmasını sağlamıştır.

KBM tarafsızlığı tehdit edecek olayları analiz etmiş ve bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır.

KBM faaliyetlerini oluşturduğu bağımsız Tarafsızlığı Koruma Komitesinde kontrol etmektedir.

KBM olarak, şirket sahiplerinin ortak olduğu veya bir şekilde ticari ilişki olduğu kuruluşların belgelendirme işleminin yaptırılmayacağını

KBM olarak yönetim sistemleri belgelendirmesi veya muayene hizmeti sunan bir kuruluşun belgelendirmesinin yapmayacağını,

KBM veya buna bağlı bir kuruluşun yönetim sistemleri veya muayene hizmeti danışmanlığı sunmayacağı

KBM olarak belgelendirme prosesinde yer alacak personelin son iki yıl içinde o kuruluşla ilişkide olmayacağını sağlamayacağına,

KBM olarak denetimlerde yer alacak personelin ilgili kuruluşa iç tetkik sunmayacağı veya bunu tedarik etmeyeceğini,

KBM olarak danışman kuruluşlarla bir ticari ilişkide olmayacağını, belgelendirme isteyen kuruluşların danışmanlık aldığı şirketlerin bünyesinde görev alan personelin göndermeyeceğini aksi takdirde belgelendirme yapmayacağını

KBM olarak faaliyetlerimizi bağımsız her hangi bir kuruluşla ilişki olarak pazarlamayacağına ve sunmayacağına, belge almak isteyen kuruluşlara danışmanlık almaları yönünde telkinde bulunmayacağını veya aldıklarını daha kolay, basit, hızlı vb. beyanlarda bulunmayacağına,

Çıkar çatışması olmaması için son iki yılda ticari ilişkisi, danışmanlığı veya tarafsızlığı riske atacak bir durumla karşılaşıldığında ilgili personelin üst yönetimde dâhil belgelendirme prosesinde bulundurulmayacağına

KBM olarak belgelendirme ve muayene uygulamasında yer alan bütün personelin ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, siyasi, mali ve diğer baskılardan uzak tutarak bağımsız olarak faaliyet göstermesini sağlayacağını,

KBM olarak belgelendirme prosesinde tüm iç ve dış personelin tarafsızlığı tehlikeye düşürecek bir durumla karşılaştığında bunları bildirmesi istemiştir. Bu gelen bilgileri değerlendireceğine ve mevcut durum ortadan kalkana kadar denetimlerde bu personeli kullanmayacağına,

Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve KBM ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını sağlayacağına

Belgelendirme ve muayene denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağına, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını tarafsız ve bağımsız davranılacağına,

KBM çalışanlarının sistem belgelendirme ve muayene hizmetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

Sistem ve muayene belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemi ve muayene durumu hakkında rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,

İlgili bütün tarafların verilen hizmetlerimize ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mal külfet veya diğer şartlar öne sürülemeyeceğini ve uyulmak zorundan olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağına,

Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dâhil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,

Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, 

Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Belgelendirme ve muayene hizmetinin sunumunda TÜRKİYE sınırları içinde herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını 

Kendinden doğabilecek yasal tazminatı ödeyeceğini, 

Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,  Sahiplerinin üye olduğu dernek ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını

Muayene kuruluşu olarak asansör muayene konusunda taraflardan bağımsız olacağını,

KBM ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve

doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını,

Özellikle;muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağını;

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın

alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmayacağını;

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın

alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıda yönlerden bağlantılı olmayacağını;

1) Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,

2) Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,

3) Muayene kuruluşunun ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu

4) Muayene kuruluşu ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar…

KBM ye ve Muayene personellerine asansörünü muayene ettiği bina sorumluları, bakımcı firmaları ve Belediye olmak üzere 2. ve 3.tarafların her türlü baskısı durumunda (hediye, tehdit, şartlı muayene vb.) muayeneyi gerçekleştirmeyeceğini

Muayene Personelinin muayene faaliyetini gerçekleştireceği asansörün bina sorumlusu veya bina sakinleri ile, Bakımcı firma ile akrabalık ilişkisinin olmasıdurumunda muayene personelini geri çekerek ilgili bölgeye farklı bir muayene personeli görevlendireceğini

KBM olarak beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                 KBM ADINA

                                                                              GENEL MÜDÜR

                                                                              SELMA ÖZKAN