Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

KBM, sunmakta olduğu hizmetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.

Muayene ve Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi, tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğin sağlanması için gereken güvenceler oluşturulmuştur.

KBM’nin içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetilmektedir.

Tüm hizmetler, yasal şartlar ve akreditasyon mevzuatı çerçevesinde sunulmaktadır.

Bunları sağlamak üzere kalite politikamız;

  • Hizmetlerimizi, tüm kuruluşlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunmak,
  • Muayene ve Denetim faaliyetlerimiz için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve niteliklerini sürekli geliştirmek,
  • Muayene ve Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek,
  • Muayene ve Denetim faaliyetlerimizi akreditasyon standartları kapsamına uygun olarak yürütmek,
  • Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,
  • Sürekli iyileşmeyi ilke edinmektir.
  • Topluma ve müşterilerimize değer katmaktır.

 

                                                                                                                                          19.12.2016

                                                                                                                                         Genel Müdür

                                                                                                                                      Selma ÖZKAN